Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

Enerji piyasasındaki mevcut dalgalanmalar göz önüne alındığında, elektrik fiyatlarında yaşanacak gelişmelerin Türkiye sanayi sektörünün rekabet gücü üzerinde önemli etkileri olacaktır. Bu araştırma çalışması, yenilenebilir enerjinin daha iddialı bir şekilde artırılmasıyla hem elektrik fiyatlarının nasıl düşürülebileceği hem de doğal gaz fiyatlarındaki artış ve tedarik krizleriyle ilişkili fiyat dalgalanması risklerinin nasıl azaltılabileceğini göstermektedir.

Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları