Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli

Kömürün emisyon yoğunluğu en yüksek fosil yakıt olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için kömürden çıkışı planlamaya başlaması hayati önem taşıyor. Kömür,sadece sera gazı emisyonlarının artmasına neden olmuyor; hava, su ve toprak kirliliği yaratarak hem çevre hem de kamu sağlığını tehdit ediyor. Hızla ucuzlayan yenilene bilir enerji teknolojileri karşısında üretimde kalmaları için kömüre ayrılan teşviklerle kamu kaynakları israf ediliyor. Kömürün aksine, Türkiye’nin güneş gibi zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesi istihdam, teknolojik ilerleme ve enerji bağımsızlığı kapsamında faydalar barındırıyor.

Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli