Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı

Küresel ölçekte iklim risklerinin azaltılmasına yönelik strateji ve politika üretimi ile bu eksendeki taahhütler artmakla birlikte zaman daralmakta, uygulamaların hızlanması ihtiyacı ivedilik taşımaktadır. Ayrıca Covid-19 salgınından bu yana gerçekleşen
konjonktürel gelişmeler enerji arz güvenliği başta olmak üzere iklim değişikliği bağlantısı güçlü olarak nitelendirilebilecek arz yönlü sıkıntılarda da belirgin bir artışa işaret etmektedir. Bu koşullarda 2019 yılından bu yana belirgin bir kavram haline gelen
“Yeşil Yeni Düzen”, güç kazanan bir yeni büyüme paradigması olarak öne çıkmaktadır.

Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı