Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgeleri ve Enerji Faaliyetlerinin Hukuki Çerçevesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ortamının daha da derinleştirdiği küresel enerji krizi, girdi fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar ve jeopolitik riskler sebebiyle Dünya ekonomisindeki yavaşlama ülkemiz sanayii üzerine olumsuz baskı oluşturmaktadır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, yeşil dönüşümün hızlandırılması, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin ve enerji verimliliğinin artırılması,2023 Yıllık Programı’nda enerji politikasının başlıca hedefleri olarak
belirlenmiştir. Bu makalede endüstri bölgeleri ile ilgili olarak enerji piyasasını ilgilendiren düzenlemeler konusunda görüşlere yer veriliyor.

Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgeleri ve Enerji Faaliyetlerinin Hukuki Çerçevesi