Risk ve Hasar Değerlendirme Bülteni

Deprem; güneş enerji santrallerinde öngörülemez birçok risk ile birleşerek yapışık risk kavramında hasar karakteristiği ortaya çıkarmaktadır. Şiddetli depremlerin tetiklediği fiziki oluşumların bölgedeki tüm güneş enerji santrallerini benzer sebeplerle etkilemesi beklenmektedir. Depreme bağlı olarak panellerde ve taşıyıcı elemanlarda doğrudan oluşacak fiziki hasarlar dışında bir fiziki eğilme, bükülme, çökme olmaksızın deprem hareketine bağlı olarak zeminde toplu şekilde kayma, zemine gömülme gibi doğrudan deformasyonlar beraberinde ikincil risk grupları olarak adlandırdığımız panel yerleşimindeki eğim açısı ve buna bağlı ışınım süresinde azalma gibi fonksiyon sorunlarını getirmekte, ayrıca hadise sırasında panellerde oluşan gözle görülemez boyuttaki mikro çatlakların toplam üretimde performans kaybına yol açacağı ön görülmektedir.

Risk Ve Hasar Değerlendirme Bülteni