Türkiye‘de Yeni Rüzgar ve Güneş Santralleriyle Elektrik Üretmek Mevcut İthal Kömür Santralleriyle Üretmekten Daha Ucuz

Türkiye’de ithal kömürle çalışan termik santrallerin kurulu gücü 9 GW ile ülkedeki toplam kömür enerjisi
kapasitesinin %45’ini oluşturuyor. Ancak Türkiye’nin ithal kömüre bağımlılığı nispeten yeni. 2010 yılında
elektrik enerjisinin sadece %7’si ithal kömürden üretilirken; o dönemden bugüne elektrik talebindeki %50
artışın büyük kısmı, 2020’de elektrik üretimindeki payı %21’ye yükselen ithal kömür ile karşılandı. Ancak ithal
kömüre bel bağlamanın bir bedeli de oldu. Kömür fiyatı 2018’de bundan bir önceki zirve seviyesine ulaştığında,
kömür ithalatı yıllık 4,7 milyar dolara çıkmıştı ve bunun yaklaşık 2,85 milyar ABD dolarlık kısmının elektrik
üretimi için ithal edilen kömüre harcandığı tahmin ediliyor.

Türkiye‘de Yeni Rüzgar ve Güneş Santralleriyle Elektrik Üretmek Mevcut İthal Kömür Santralleriyle Üretmekten Daha Ucuz