Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Fosil yakıtlardan sıfır karbon emisyonlu temiz teknolojilere doğru yaşanan küresel enerji dönüşümü, aciliyet bilinciyle hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Halihazırda bu dönüşümün bir parçası olan Türkiye, kendi enerji dönüşümü için gerekli adımları atmaya başlayarak elektrik sistemi dönüşümünü hızla sürdürmektedir. 2019 yılı itibarıyla toplam elektrik arzındaki yenilenebilir kaynakların payı %44’e ulaşmıştır. Türkiye 2030’da toplam elektrik üretiminin %30’unun rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından, %20’nin üzerinde bir payın da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilir.

Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi