5 ve 10 Yıllık Bağlanabilir Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporu

6446 sayılı elektrik piyasa kanununun 23. Maddesi1 uyarınca TEİAŞ her sene iletim sistemi için takip eden beş ve on yıllık bağlanabilir bölgesel üretim tesisi kapasitelerini açıklamaktadır. Bölgesel kapasite belirlenmesinde şebeke arz talep dengeleri, talep tahminleri, kaynağa bağlı kurulu güç projeksiyonları ve bölgesel emre amade oranları gibi kriterler dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Talep tahminlerinin aylık bazda toplamları dikkate alınarak ilk beş yıl ve ikinci beş yıllık
süreçlerde en yüksek değerin yakalandığı ay için bölge puantı dikkate alınarak kapasiteler hesaplanmıştır.

5 ve 10 Yıllık Bağlanabilir Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporu