Yenilenebilir Enerji Çağında Kömürün Fizibilitesi

Enerji piyasası ve teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte kömürden çıkış senaryolarının artarak tartışıldığı bir ortamda, yeni kömürlü termik santrallerin inşası ciddi bir soru işareti olarak ortadadır. Yalnızca iklim değişikliği kaygılarıyla değil, küresel finans akışlarının yönündeki değişim nedeniyle de atıl hale gelmesi beklenen yeni santral yatırımlarının finansal fizibilitesi bu soruya cevap verebilecektir. Bu nedenle Türkiye’de inşaatı devam eden, Çin kaynaklı Hunutlu Termik Santrali
bir örnek vaka olarak ele alınmıştır.

Yenilenebilir Enerji Çağında Kömürün Fizibilitesi