Türkiye’de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi

Türkiye, enerji tüketimi ve sera gazı salımı açılarından küresel düzeyde en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Artan enerji tüketimi, çevresel ve sosyoekonomik etkileriyle birlikte teknolojik gelişmelerin paralelinde, enerji sistemini bir dönüşüm
yaşamaya zorlamaktadır. Bugün enerji dönüşümüne öncülük eden etkenler arasında, enerji verimliliği potansiyelleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde yaygınlaşması ve elektrifikasyon uygulamaları ön plana çıkmakta olup, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), dijitalleşme, yenilikçi politikalar, piyasa araçları ve finansman modelleri de bu dönüşüm sürecini desteklemektedir.

Türkiye’de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi