Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), ülkemizdeki çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 2014 yılından bu yana Türk Finans Sektörüne Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi’ni (TARDES) sunmaktadır. KKB, tarım sektörüne sağladığı TARDES hizmetinin kalitesini artırmak, yeni hizmetler geliştirebilmek, ayrıca sektörün yaşadığı dönüşümleri takip ederek kamuoyu ile paylaşmak amacıyla her yıl düzenli olarak saha araştırmaları düzenlemektedir. 2019 ve 2020 yılında yayımlanan raporların ardından, bu raporla birlikte araştırma sayısı üçe ulaşmıştır.

Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması