Türkiye Isı Pompaları ve Referansları

Avrupa Birliği 2019 yılında yayınlandığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2030 yılına kadar %50-55 ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle sera gazı emisyonlarını azaltarak Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta haline getirmeyi amaçlıyor. Isı Pompaları düşük karbonlu bir isitma teknolojisidir ve tüm bu hedeflerin başanılmasında ve iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynağı kullanan, yüksek verimli, güvenli, konforlu ve düşük salımlanı nedeniyle çevreci olan ısı pompası sistemleri kilit rol oynayacaktır.

Türkiye Isı Pompaları ve Referansları