İklim Değişikliği İle Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi

Yenilenebilir enerji politikalarının bütüncüllükten uzak olması, proje bazlı somut uygulamalarda ciddi insan ve doğa hakkı ihlallerine, iklim krizi ile mücadeleyi değil krizi derinleştirici etkilere yol açmaktadır. Bu rapor, somut olarak 2014-2020 yılları arasında İzmir’in Karaburun Yarımadası’nda projelendirilen rüzgar enerji santrallerini (RES), iklim değişikliği ile mücadelede uyumsuzluk (maladaptation) örneği olarak incelemiş ve yol açtığı hak ihlallerini görünür kılmayı hedeflemiştir.

İklim Değişikliği İle Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi