Solarbaba & TurSEFF İş Birliğinde II. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Çalıştayı

“Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (Green Deal) yaklaşan bir konu ve Türkiye açısından ciddi fırsatlar ve riskler taşımaktadır. Özellikle hem yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin artışı açısından hem de Türkiye’deki sanayi altyapısının karbon nötr hale dönüştürülebilmesi açısından önemli fırsatlar mevcut. Sürecin iyi yönetilmesi ile buradaki olası risklerin fırsatlara dönüştürülmesi mümkün. Dolayısıyla bu dönüşüm için elektrik tüketicilerinin bu konuya daha çok eğileceği düşünülmekte olup, enerji şirketlerinin de bu konuda tüketicileri daha fazla desteklemeleri gerekmektedir.”

Solarbaba & TurSEFF İş Birliğinde II. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Çalıştayı