2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

Türkiye elektrik üretim kurulu güç kapasitesi, 2019 yılı sonu itibariyle 91.000 megavat seviyesine ulaşmıştır. Bu kapasitenin içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 44.000 MV civarındadır. Elektrik üretimi açısından değerlendirildiğinde, 2019 yılı yenilenebilir santrallerden elde edilen üretim açısından çok verimli bir yıl olmuştur. Fakat 2019 yılında görülen yenilenebilir enerji üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki yüksek payının, barajlara gelen su miktarındaki olağanüstü artıştan kaynaklanan istisnai bir durum olduğu söylenebilir.

2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi