Türkiye Enerji Sektörü Hukuki Durum Raporu

2023 hedefleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanmış olan “Milli Enerji ve Maden Politikası” ile cari açığın önlenmesine yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir. Belirlenen politika ile enerjide yerlileşme, sürdürülebilir arz güvenliği ve enerji piyasasının oluşturulması olarak üç temel unsur doğrultusunda geleceğe yönelik somut adımlar atılması amaçlanmaktadır. Söz konusu politika belgesi ile sektörde yer alan tüm oyuncular sürece dâhil edilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Enerji Sektörü Hukuki Durum Raporu