Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Raporu

Küresel ısınma, enerji yetersizliği, fosil yakıtların hızla tükenmesi ve gelişmekte olan bazı ülkelerde enerji talebindeki hızlı artışa karşılık Yenilenebilir Enerji teknolojileri, büyük kapasiteli elektrik üretimi için çok iyi bir fırsat oluşturmuştur. Bu çerçevede rüzgâr enerjisi, en hızlı gelişen yenilenebilir enerji teknolojilerden birisidir. Bu raporda ise rüzgâr enerjisi teknolojileri sınıflandırılmış, tarihsel ve teknolojik gelişim süreçleri incelenmiş, ülkemizdeki ve dünyadaki kullanım alanları ele alınmış ve potansiyeli üzerinden yeni açılımların değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Raporu