FV Proje Kurulumlarına Yönelik Teknik Risk ve Kredilendirilebilirlik Değerlendirme Yöntemleri

Güneş ve rüzgar enerjisi, dünya elektrik kapasite büyümesinin yüzde 70’ini temsil edecek ancak düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde entegre olmak için yeni politikalara ihtiyaç var. Dağıtık uygulamalar ve ticari sistemler, yenilenebilir enerji büyümesinde önemli bir rol oynayacak ve sürdürülebilir büyüme için dengeli kamu politikalarına gereksinim duyulacak. Ülkeler, istikrarlı politikalarla şebeke entegrasyonunu hızlandırarak iklim hedeflerine ulaşabilirler.

FV Proje Kurulumlarına Yönelik Teknik Risk ve Kredilendirilebilirlik Değerlendirme Yöntemleri