Enerji ve Ulaștırma Sektörleri Dönüșümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü

Enerji depolama batarya sistemlerinin gelişimini yönlendiren ana akımlardan biri, çevreye duyarlı daha temiz araçlara duyulan ihtiyacın etkisiyle, elektrik mobilite alanında yaşanan gelişmelerdir. Batarya uygulamalarının çekiciliğini artıran bir diğer
faktör ise, malzeme teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle batarya maliyetinin düşmesidir. Bunun yanında toplumun çevresel konulara olan hassasiyetinin artması, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artmasına ve batarya depolama uygulamalarındaki artışa katkıda bulunmaktadır.

Enerji ve Ulaștırma Sektörleri Dönüșümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü