Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması

Tüm dünyada şiddeti artan aşırı hava olayları, artan kuraklıklar ve yaygınlaşan sağlık sorunları iklim değişikliğinin aslında çoktan kapımızı çaldığının canlı kanıtları olarak gözümüzün önünde duruyor. Durum Türkiye ölçeğinde de çok farklı değil. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve Akdeniz havzası bilim insanları tarafından en riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Doğanın binlerce yıllık dengesini bozan bu küresel tehdit, sadece çevreyi değil, ekonomi başta olmak üzere var olan yaşam biçimlerimizi derinden etkileyen ve toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir eylem alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması