Risk Değerlendirme Bülteni

TEİAŞ’ ın verilerine göre Türkiye’ de Güneş Enerjisine dayalı santrallerin kurulu gücü Nisan 2018 sonu itibariyle lisanslı 3 adet santral için toplam 22,9 MW, lisanssız 5320 santral için toplam 4.605 MW olmak üzere toplamda 5323 santral 4627,9 MW kapasiteye ulaşmıştır. Sektörde faaliyet gösteren uzmanlarca bilindiği üzere Lisanssız GES yatırımlarına uygulanan dağıtım bedeli tutarları 31.12.2017 tarihi itibariyle kWh başına 2.5 kuruş iken 10.25 kuruşa çıkarılmış, bu durum dağıtım bedellerinin yıl sonunda yüzde 300 artmasına, lisansız GES’ lerin net gelirinin yaklaşık % 17.3 düşmesine neden olmuştur.

Risk Değerlendirme Bülteni