Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

Güneş enerjisi projelerinin finansmanında geleneksel ve bağımsız finans seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Şebeke ölçekli güneş projeleri için yaygın finans şekli sadece kredi sahibi projenin karı ile geri ödeme yapılmasıdır. Bağımsız finans menkulleştirme ise detay ve senkronizasyon gerektirir.

Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı