Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı Sonuç Kitabı

İklim Değişikliği Taraflar Konferansı çerçevesinde alınan kararlar ve iklim değişikliğinin yıkıcı sorunları ile yüzleşmeye başlanması nedeniyle birçok ülke, iklim değişikliğini 2 derecede sınırlamak amacıyla karbon salımı azaltım hedeflerini ortaya koyuyor. AB, ulusal ve birlik politikaları kapsamında 2030 hedeflerini sera gazı salınımının 1990’a kıyasla en az %40 daha düşürülmesi, toplam enerji tüketiminin en az %27’sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması ve enerji verimliliğinin en az %27 oranında artırılması olarak belirlemiştir. Avrupa’nın enerji verimliliği yüksek, düşük karbonlu bir bölge haline gelmesinin ekonomiyi destekleyeceği, iş imkanları doğuracağı, Avrupa’nın rekabetçiliğini güçlendireceği düşünülüyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı Sonuç Kitabı