Enerji ve Çevre Hukuku Terimleri Sözlüğü

Ülkemizde özellikle AB ile ilerleyen ilişkiler doğultusunda Enerji ve Çevre Hukuku gittikçe önem kazanarak, yeni gelişen hukuk dalları arasında yerini almıştır. Bu doğrultuda duyulan kapsamlı kaynak ihtiyacına istinaden Oxford Yayınlarının ‘Avrupa Enerji Hukuku (Energy Law in Europe) adlı kitabını Türkçemize kazandırmak amacıyla tercümesi yapılırken karşılaşılan teknik terimlerden oluşan bu sözlük, enerji ve çevre alanlarında çalışmalarınızı sürdürürken sizlere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Enerji ve Çevre Hukuku Terimleri Sözlüğü